Özel hayatındaki eyleminden Polise ceza verilemez.

     Polis Memurunun evine kız arkadaşı geldiğinden dolayı hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak’’ fiilinden dolayı verilen 6 ay kısa süreli durdurma’’ cezası İdare Mahkemesince iptal edildi.

        Mahkeme kararında ikamet edilen yere kadın şahıslarla gelmenin tek başına bir disiplin suçu teşkil etmediğini, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığını belirtti. 
Mahkeme kararına ihtiyaç duyan arkadaşlarımız zaptiye@polisinsesi.org adresinden kararların orijinal halini temin edebilir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir