KAMUOYUNA DUYURU

KAMUOYUNA DUYURU

Emniyet Genel Müdürlüğünün 29.03.2022 tarihli basın  açıklaması ile hakkımda isnat ettiği ve gerçeği yansıtmayan iddialara cevabımdır.

Emniyet Genel Müdürlüğü 29.03.2022 tarihli basın açıklamasında, 09.11.2012 tarihinde Ankara Valiliğine sunulan dilekçe ile kanunda belirtildiği şekilde kurulan ve Çankaya Seçim Kurulunca 02.03.2013 tarihinde Genel kurulu yapılarak hukuka uygun şekilde faaliyet yürüten sendikamıza “yok hükmündedir” diyerek, bana da “sözde” Emniyet-Sen’in Genel Başkanı ithamında bulunarak hukuki süreci görmezden gelmiştir.

Özellikle belirtmek isterim ki, EGM’nin “sözde” ithamını kabul etmiyorum. Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız ve tarafsız yargıçlarının gözetiminde yapılan seçimle Emniyet-Sen Genel Başkanı olarak seçildim.

Mazbatamda Çankaya 1 No’lu Seçim Kurulu Başkanı Bahattin Öztaş’ın mührü ve imzası vardır.

Görüleceği üzere Türkiye Cumhuriyetinin tarafsız yargıçlarınca yapılan sözde değil, özde seçimle Emniyet-Sen Genel Başkanı olan ve Emniyet-Sen’i resmi iş ve işlemlerinde kanun önünde temsil etmeye yetkili kişiyim.

Bu yetkiye dayanarak Anayasa Mahkemesinde devam eden kapatma davasında bireysel başvurucu olarak Anayasa Mahkemesine 21.02.2018 yılında başvurdum.

Anayasa mahkemesindeki başvurum 4 yıldır sonuçlandırılamamıştır. Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularda AİHM kararlarına göre, uluslararası sözleşmeler ışığında karar verdiği için de bu kapatma davasının lehimize sonuçlanacağından eminim.

EGM yapmış olduğu basın açıklamasında beni, teşkilatla ilgili “mesnetsiz ithamlarda” bulunmakla suçlamaktadır. Eğer iddia ettiğim intihar olayları ya da polisin sorunları ile ilgili yalan beyanda bulunuyorsam EGM gerçek sayıyı ya da doğruları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklamakla yükümlüdür.

EGM’nin tarafıma yapmış olduğunu belirttiği suç duyurusunun sebebi basın açıklamasında belirtilmemiştir. Ancak benim hiçbir açıklamamda, röportajımda, tv programımda ve canlı yayınlarımda suç unsuru yoktur. Olması da mümkün değildir. Reddediyorum.

EGM’nin yaptığı basın açıklamasından sonra hakkımda yalan ve iftiraya dayalı haber yapan basın kuruluşları hakkında da hukuki süreci başlattığımızı kamuoyuna saygı ile duyururum.

Faruk Sezer

Dosyası 4 yıldır AYM’de bekletilen Emniyet-Sen Genel Başkanı

Emekli Polis Memuru

Polis Hakları Savunucusu

Polisin Sesi Platformu Sözcüsü

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir