Ekip aracıyla karışılan kazada memur kusurlu olsa dahi oluşan kamu zararının görevli memura rücu edilmesinden vazgeçilebilir.

Ekip aracıyla hafif ve orta kusur sayılacak düzeyde karışılan kazada memur kusurlu olsa dahi ödeme gücü olmadığını belgelerse oluşan kamu zararının üst yönetici onayıyla görevli memura rücu edilmesinden vazgeçilebilir.

           Polis Memuru hizmet aracıyla yapılan kaza sonrası ortaya çıkan hasarın ne şekilde giderilmesi gerektiğini Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında sormuştur.

            1. Hukuk Müşavirliği’nin vermiş olduğu cevapta uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme hususlarının Üst Yönetici tarafından  değerlendirilmesi gerektiğini belirtilmiştir.

          Emniyet Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde;

  • -200.000 TL olan işlerde İl Valisine,
  • -100.000 TL olan işlerde İlçe Kaymakamına,

          Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı birimlerinde;

  • -75.000 TL olan işlerdeki onay ve anlaşma imzalama yetkisi Üst Yönetici tarafından harcama yetkilisine devredilebilir.

           Kurum tarafından personelin lehine olacak şekilde rücu işleminden vazgeçilmemesi durumunda ekip aracını sürecek Polis bulunamayacağını düşünüyoruz. 
Similar Posts

2 Comments

  1. Askeri araç şoförünün dikkatsizliği tedbirsizliği ve trafik kurallarına uymaması sonucu meydana gelen çarpışmada zarara uğrayan kişinin zararının idarece hizmet kusuruna dayanılarak tazmin edilmesi hakkındaki karar .Danıştay 12. Daire Esas 1965/25, K. 1967/ 1174, T. 28.6.1967

  2. %100 oranındaki kusuruyla kazaya yol açan bir şoförü hizmette kullanan idarenin, kaza sonucunda ölen kişilere hizmet kusuru kuramına göre tazminat ödemesi gerektiği, Danıştay 12. Daire, E. 1969/1671, K. 1971/520, T. 2.3.1971,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir