Beylik tabancası çalınan Polise verilen disiplin cezası iptal edildi.

 Polis Memuruna beylik tabancasının çalınması nedeniyle ‘’Devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek” fiili nedeniyle “altı ay kısa süreli durdurma” cezası İdare Mahkemesince iptal edildi.

Polisin ikametinde meydana gelen hırsızlık olayında beylik tabancasının çalınmasında davacının herhangi bir ihmal veya kusuru bulunmadığından sübuta ermeyen fiilden dolayı cezalandırılmasına dair dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.; Danıştay Besinci Dava Dairesi’nin 20/11/2019 tarih ve E:2016/18282, K:2019/6102 sayılı kararında da Polisin kusuru olmadığı bir olaydan dolayı cezalandırılamayacağı belirtilmiştir.


Mahkeme kararına ihtiyaç duyan arkadaşlarımız zaptiye@polisinsesi.org adresinden kararların orijinal halini temin edebilir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir