Raporlu olan personele göreve mazeretsiz gelmemekten dolayı verilen ceza iptal edildi.

Polis Memurunun  kurumuna gönderdiği e-raporunda ıslak imza olmadığından ‘’izinsiz veya kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine gelmediği’’ fiili nedeniyle “Bir günlük aylık kesimi” cezası İdare Mahkemesince iptal edildi.

         Söz konusu olayda davacının raporunu aynı gün içerisinde faks yoluyla görev yaptığı birime ulaştırdığı, raporun usul yönünden kabul edilmediğinin davacıya yazılı şekilde bildirilmediği, davacının almış olduğu istirahat raporunun gerçeği yansıtmadığı ya da geçersizliği yönünde herhangi bir tespit olmadığı, e-raporun hukuken geçerli bir belge olduğu için verilen cezada hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığından mahkeme tarafından iptal edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla alakalı olarak 23 Mart 2021 tarihinde 2021/16 sayılı genelge ile e-rapor olarak düzenlenen istirahat raporlarında ıslak imzanın aranmayacağını tüm illere bildirmiştir.


Mahkeme kararına ihtiyaç duyan arkadaşlarımız zaptiye@polisinsesi.org adresinden kararların orijinal halini temin edebilir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir