Muhakkik değiştirmek için verilen dilekçe amirini şikayet etme kapsamında değerlendirilemez.

İdari soruşturmada görevlendirilen muhakkikin hakkında işlem yapılan kişiyle aynı  kadroda olduğu ve rapor tutan amirle aralarının iyi olduğundan taraflı soruşturma yürütüleceği düşünülerek başka muhakkik görevlendirilmesi için Kaymakamlığa itiraz etmiştir.

İtiraz
sonucu başka ilçeden muhakkik görevlendirilmiştir ancak verdiği dilekçeden
olayı davacıya
“Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan
davranışlarda bulunmak” disiplin suçunu işlediğinden bahisle kınama cezası
verilmiş ve söz konusu işlem İdare
Mahkemesince iptal edilmiştir.

Mahkeme kararında demokratik bir hak ve güvence olarak kullanılan müracaat hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken, davacının hakkında yürütülen disiplin soruşturmasından kaynaklı şahsi işinden dolayı atanmış olan muhakkikin değiştirilmesi talebi sebebiyle cezalandırılamayacağı sonucuna varmıştır.


Mahkeme kararına ihtiyaç duyan arkadaşlarımız zaptiye@polisinsesi.org adresinden kararların orijinal halini temin edebilir.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir