SEÇİM VAATLERİ UNUTULDU MU?

2023 mayıs ayında yapılan genel seçimlerde bir çok parti Emniyet Teşkilatı İle İlgili vaatlerde bulundu. Polisin Sesi Platformu olarak seçimlerde mecliste milletvekili olan partilerin seçim beyannamesinde geçen vaatlerini paylaşarak neler yapılıp yapılmadığını ilgili partilere soracağız.

İlk olarak meclise Cumhur İttifakı listesinden giren ve seçim öncesi Emniyet teşkilatı ile ilgili bir çok vaatte bulunan Yeniden Refah Partisi’nin vaatlerini inceleyelim.

İŞTE YENİDEN REFAH PARTİSİ’NİN VAATLERİ

“İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatıyla ilgili 2024 yılında yürürlüğe konulacak yeni tayin sistemi, polis memurlarının aile bütünlüğünü tehlikeye sokacağından, 16 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5306 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni yeniden düzenleyeceğiz. Polis memuru maaşlarının, Jandarma Astsubaylarının maaş seviyelerine çekilmesini ve endekslenmesini sağlayacağız.

Emniyet güçlerimizin çalışma saatlerini belirleyerek standart hale getireceğiz. Mesai saat ve ücretlerini yeniden düzenleyeceğiz. Polislerimizin tamamı için 3600 ek gösterge ve emekliliklerine yansıyacak özlük hakkı problemlerini çözeceğiz. Polis Teşkilatının en önemli problemlerinden biri olan “kanunsuz emir” sorununu çözeceğiz.

Emniyet personeli için bir intibak yasası çıkararak bir defaya mahsus olmak üzere Eğitim durumuna bakılmaksızın toplamda yaklaşık 150 bin emekli polis memurumuzun ek göstergelerinde gerekli düzenlemeyi yapacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü içinde yaşanan kurum içi disiplin soruşturmalarının hukuki temellerden uzak ve keyfi olarak yapılmasını, yönetmeliği yeniden düzenlemek suretiyle engelleyecek, disiplin süreçlerini denetime açacak ve cezai yaptırımları orantılı hale getireceğiz. POLSAN üyeliğinin tüm EGM personeli için zorunlu olması uygulamasını kaldıracağız.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nu, bekçilerimiz ile vatandaşlarımız arasındaki sevgi, saygı ve güven bağını güçlendirecek şekilde yeniden düzenleyecek, bekçilerimizi “mahallenin muhafızı” statüsünü aşmayacak şekilde yetkilendireceğiz. Bekçilerimizin gece çalışmalarından ötürü yıpranma payı alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

Bekçilikten polisliğe geçişte bir kolaylık bulunmaması ve tüm bekçilerin aynı rütbede olması görevde yükselme duygusunun olmamasıyla beraber işe olan özeni de azaltmaktadır. Bu amaçla, 7 yıl görev yapan bekçi kardeşlerimizin yapılacak adilane bir sınavla polis olabilmelerinin önünü açacak düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Bekçilerimizin mesai saatlerini, polislerimizde olduğu gibi 12 saatlik çalışma sonrası 1 günlük dinlenme şeklinde düzenleyeceğiz.”

VAATLERLE İLGİLİ NE YAPILDI?

Yukarıda, Yeniden Refah Partisi’nin vaatlerini paylaştık. Buradan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih ERBAKAN ve milletvekillerine soruyoruz. Seçim beyannamesinde ve parti politikasında bahsedilen vaatlerin gerçekleşmesi için neler yaptınız? Bu vaatlerin gerçekleşmesi için hangi adımları attınız? Ya da bu vaatlerin gerçekleşmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz?

Similar Posts

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir