AYM: “BEKÇİLER 40 SAATTEN FAZLA ÇALIŞTIRILAMAZ”

Anayasa Mahkemesi Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin çalışma saatlerini uzatan düzenlemeyi iptal etti.

ÇM BEKÇİLERİ 40 SAATTEN FAZLA ÇALIŞTIRILAMAZ

Mahkeme vermiş olduğu kararda; “haftalık kırk saat olan çalışma sürelerinin artırılabileceği öngörülerek dinlenme hakkına bir sınırlama getirilmektedir.” diyerek ilgili düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunu belirterek iptal etti. Yine aynı kararda, çalışma süresinin azami ne kadar artırılacağı ve artırılan bu sürenin nasıl telafi edileceğinin açıkça belirtilmememesi de iptal için gerekçe gösterildi.

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI

İŞTE O KARAR

“Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Sürelerinin Artırılabilmesini Öngören Kanun’un 12. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının İkinci Cümlesinin İncelenmesi

Dava Konusu Kural

Dava konusu kuralla; çarşı ve mahalle bekçisinin emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftalık kırk saat olarak belirlenen çalışma süresinin haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla artırılabilmesi hükme bağlanmıştır.

İptal Talebinin Gerekçesi

Dava dilekçesinde özetle; kuralda yer alan Emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda…” ibaresinin belirsiz olduğu, çalışma saatlerine yönelik haftada bir gün istirahat verilmesinin öngörülmesinin hafta tatilinin şartlarının kanunla belirlenmesi gerektiği yönündeki anayasal ilkeyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Kuralla çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık kırık saat olan çalışma sürelerinin artırılabileceği öngörülerek dinlenme hakkına bir sınırlama getirilmektedir. Öte yandan kuralda çalışma süresinin azami ne kadar artırılabileceği, artırılan bu sürelerin nasıl telafi edilebileceği konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle kuralla öngörülen sınırlama belirli ve öngörülebilir nitelikte değildir.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.”

Similar Posts

One Comment

  1. Bir gün polisin çalışma saatleri ve özlük hakları da düzelecek…

    Şaka la hiç bi zaman düzelmez hatta 3. Şark bile çıkabilir. Sınırsız devam çalışmaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir