MECLİS

375 Sayılı KHK’yla yapılan ihraçlar bitti mi ?

MECLİS

İçişleri Bakan Yardımcısı ÇATAKLI: FETÖ’yle mücadelede bugüne kadar İçişleri Bakanlığı’nda KHK ile 37 bin 934 kişi, idari işlemle de 11 bin 79 kişi olmak üzere toplam 49 bin 13 çalışan ihraç edildi.

İhraçlar KHK ve idari işlem olarak iki şekilde gerçekleşti. Bunların içerisinde mülki idare amirleri, emniyet , sahil güvenlik, jandarma, AFAD, göç idaresi, genel idare, yerel yönetim, belediye ve özel idare çalışanları var.

          Emniyet Genel Müdürlüğü’nde KHK ile 29 bin 556, idari işlemle 5 bin 556 olmak üzere 35 bin 112 kişi ihraç edildi. FETÖ’yle mücadelemiz, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da son FETÖ’cü ayaklanana kadar aynı kararlılıkla süreceğini belirtti.

BU İHRAÇLAR HANGİ YASAYLA
GERÇEKLEŞTİ

          31 Temmuz 2018 günü resmi gazetede yayınlanan 7145 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bakan onayıyla 3 yıl süreli ihraç yetkisi verilmiştir.  Kanunun 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde 35 Maddesi eklenmiş Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen personelin kamu görevinden çıkarılacağı belirtilmiştir.

           3 yıllık süre dolmadan 28 Temmuz 2021 günü resmi gazetede yayınlanan 7333 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. Maddesi ile  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35 inci maddesinin (A), (B), (C), (Ç), (D) ve (G) fıkralarında yer alan “üç yıl” ibareleri “dört yıl” şeklinde değiştirilmiştir. 

       Sürenin dört yıl olarak değiştirilmesiyle ihraç etme yetkisi 30/07/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla alakalı olarak meclisten yeni kanun çıkmadığı için bu yetkinin süresi dolmuştur. Yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar bakan onayıyla ihraçların olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir