2022 PAEM SINAVINDA FLAŞ GELİŞME! SORU BENZERLİĞİ İDDİASI “ASILSIZ”

2022 Paem sınavıyla alakalı olarak, sosyal mecralarda çıkan çeşitli iddialara Anadolu Üniversitesi basın açıklaması yaparak yanıt verdi.

Açıklamada ilk derece amirlik eğitimi(paem) için yapılan bu sınavın tek başına belirleyici olmadığı ve adayların ön eleme için temel bilgilerini test ettikleri söylendi. Açıklama şöyle:

“Ön eleme yazılı sınavını geçen adaylar, Polis Akademisi tarafından mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulmaktadır. Temel bilgi düzeyini ölçen ön eleme yazılı sınav soruları, Üniversitemiz ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında imzalanmış bulunan Protokol çerçevesinde hazırlanmış ve sınav 26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Protokol uyarınca sınavda adaylara 100 soru sorulmuş olup sorular; Polis Meslek Mevzuatı (30 soru), Ceza Muhakemesi Hukuku (10 soru), Ceza Hukuku (10 soru), Anayasa Hukuku (10 soru), İdare Hukuku (10 soru), İnsan Hakları (10 soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10 soru) Genel Kültür (10 soru) konu başlıklarını ihtiva etmiştir. Yukarıda verilen konu başlıkları, ilgili Protokol ve mevzuat gereği önceden adaylara ve kamuoyuna açıklanmaktadır. Sınavlara yönelik hazırlık kursu veren kurum ve kişiler bu konulara ilişkin çok sayıda deneme sorusu hazırlamakta ve farklı mecralarda bu soruları çözmektedirler.

Hazırlık soruları büyük ölçüde geçmiş yıllarda sorulan soruların ve mevzuat hükümlerinin farklı biçimlerde ifade edilmesinden oluşmaktadır. Bu durum, tüm dünyada yapılan, bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan yazılı sınavların doğasında vardır. Bu nedenle, adayları farklı beceri ve yetenekler bakımından da değerlendirebilmek için, yazılı sınavın yanı sıra, mülakat ve farklı yetenek sınavları uygulanmaktadır.

Ülkemizde gerçekleşen sınavlara hazırlık mahiyetinde kurs veren, konu anlatımı, test ve deneme sınavı içeren yayınlar basan çok sayıda yayın evininin bulunduğu malumdur. Bahse konu sosyal medya platformunda Şubat 2022’de satışa çıkan özel bir kuruluşa ait deneme sorularını içeren kitaptaki bazı soruların, gerçek sınavda sorulan sorularla benzerlik içerdiği iddia edilerek ilgili özel kuruluşun yayınlarının reklamı yapılmaktadır”

Yetkililer, soru benzerliği iddiasının bir video aracılığı ile servis edilmesi ise “reklamı kanıtlı sunmak.” Açıklama şöyle:

“Benzer olduğu iddia edilen sorular, beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuştur. Benzerlik iddia edilen sorular, sınav çerçevesinde en önemli konu başlıklarına dair sorular olup, mevzuat ve temel bilgiler üzerine kurulmuştur. Gerçek manada, adayların bu önemli hususlardaki bilgilerini ölçmeye yöneliktir. Adayları sınavlara hazırlama amacıyla oluşturulan deneme sınavlarında da bu konularda sorular sorulabilmektedir.

Sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbiri, birbiri ile aynı değildir. Sınav konu başlıklarının mevzuat ağırlıklı olduğu sınavlardaki sorularda, mevzuat metnine ait ifadeler kullanılmaktadır. Nitekim iddia sahibi de Twitter hesabında yaptığı son paylaşımda, çıkan soruların çoğunun daha önce farklı sınavlarda da çıkan soruların türevleri olduğunu, PAEM deneme kitaplarının çoğunda olabilecek kalıp sorular olduğunu belirterek, hiçbir sorunun birebir aynı olmadığı ifadesine yer vermiştir.

Komisyon, soru bazında incelemelerini de içeren raporunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na da iletmiştir. Komisyon ayrıca, önemli bir uzmanlık alanı olan, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olunmaksızın ileri sürülen benzerlik hatta alıntı iddialarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başarıyla gerçekleştirdiği sınavlara ve kamu kurumlarına güveni sarsıcı algı oluşturma amacını taşıyabileceği kanaatindedir.

Hem Açıköğretim Sistemi hem de kamu kurum ve kuruluşlarının sınavlarını, 40 yıldır başarıyla yürütmüş olan Anadolu Üniversitesi, bu konunun da ayrıntılı bir şekilde araştırılarak, hiçbir şüpheye yer vermeyecek biçimde aydınlatılması için iddia sahiplerine yönelik inceleme ve soruşturmaları başlatmış olup, bunların neticelerini, ilgili kamu kurumları ve kamuoyu ile de paylaşacaktır.”

Similar Posts

One Comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir